R. van der Ven (Ronald)
Planadviseur (rvanderven@planmaat.nl)

In 2004 ben ik afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van TU Delft, richting Real Estate & Housing met als specialisatie Leisure & Retail. Na afronding van mijn studie ben ik kort verbonden geweest aan de TU Delft als onderzoeker aan het ontwikkelingstraject van het nieuwe station Rotterdam Centraal. Maar in het najaar van 2004 ben ik enthousiast aan de slag gegaan bij Planmaat.

Ik hou me voor Planmaat met de meest uiteenlopende projecten in de ruimtelijke ordening bezig. Zo heb ik enerzijds veel financiële haalbaarheidsanalyses voor groen - en recreatiegebieden gedaan zoals voor de Metropolitane Parken in de zuidelijke randstad. En ben ik anderzijds concreter bezig met de financiële planbegeleiding van diverse grote en kleine projecten zowel in voorbereiding als in uitvoering voor bijvoorbeeld Amersfoort Vernieuwt en de gemeente Delft. Daarnaast heb ik me de laatste jaren meer gespecialiseerd op het gebied van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en op de automatisering van diverse onderdelen van het gemeentelijk grondbedrijf. Naast mijn persoonlijke ontwikkeling op het gebied van planbegeleiding en advieswerk vind ik het een uitdaging om onze methoden en technieken verder te ontwikkelen.

In mijn vrije tijd sla ik graag tegen een balletje op de tennis- of squashbaan. Daarnaast teken ik regelmatig of probeer ik websites vorm te geven. En ik trek er graag met mijn vriendin op uit voor een verre reis of voor een geocache in eigen land.