A.L. Bakker (Ton)
Planeconoom

In 1987 ben ik afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Bouwkunde, afstudeerrichting Stedenbouw met de specialisatie Bouwinformatica. Afstudeeronderwerp was de integratie van grafische en rekenkundige modellen. Ik heb voor Adecs gewerkt als besliskundige ondersteuner bij de planvorming van grote VINEX-projecten; bij de invoering van (tijd-, capaciteit-)planningsmethoden en bij milieu effect rapportages.
Na een verhuizing ben ik gaan werken bij de gemeente Groningen. Als planeconoom was ik verantwoordelijk voor de financiële haalbaarheid en grondexploitaties van meerdere woningbouwlocaties, voorzieningenlocaties en infrastructurele werken.
Weer terug in het westen, laat ik mij inhuren als planeconoom door verschillende opdrachtgevers. Gezien ons gezamenlijk verleden en ideeën over planvorming is Planmaat logischerwijs hier één van.

Ik zorg met mijn vriendin voor onze twee dochters. Ik hou mijn conditie op peil met duurloopjes door de duinen en over het strand en veel heen en weer fietsen om de kids hun sport en muzieklessen te laten volgen. Verder ben ik actief op school (medezeggenschapsraad, klussen en uitjes met kinderen) en atletiekvereniging.