Projectenoverzicht

Hardinxveld-Giessendam: De Blauwe ZoomEen woninggebied in Hardinxveld Giessendam met een prachtige ligging. Er worden in totaal...
Planeconomie Gemeente Den Haag Het geven van planeconomische ondersteuning en stategisch advies bij projecten van de...
Amsterdam - Bastion A10Welke financiële schade ondervindt Amsterdam, aan de gevolgen van verbreding van de A10?
Waardecreatie bij renovatie met energiebesparende maatregelenWat leveren energierenovaties nou écht op?
Landgoed SoestdijkIn opdracht van de Rijksgebouwendienst onderzoeken we de financiële haalbaarheid van...
Locatie ValkenburgVoormalig marinevliegkamp Valkenburg is al enige jaren gesloten. Er zijn plannen om het...
Creatief Mensenpark EmmenPlanmaat heeft meegewerkt aan een Kwaliteitsboek voor voormalig Dierenpark Emmen.

Beilen - particulier opdrachtgeversschapIn de huidige onzekere woningmarkt, waarin de traditionele ontwikkelmodellen geen garantie meer zijn voor succes, wordt naarstig gezocht naar...

Centrumplan Vinkeveen Samen met een team van professionals werkt Planmaat aan een haalbaar plan voor een nieuw centum aan de Vinkeveense plassen.

Opleidingen Bestuursacademie NederlandDoor de Bestuursacademie worden trainingen en cursussen verzorgd voor het aspect locatie ontwikkelingen. De adviseur locatie ontwikkelingen is de...

Meervoudige waardecreatie energiemaatregelen Onderzoek naar het meetbaar maken van lusten en lasten van energiemaatregelen bij (ruimtelijke) interventies.

Opleiding planeconoom HaarlemmermeerPlanmaat is gevraagd om een nieuwe planeconoom binnen de gemeente Haarlemmermeer op te leiden.

TilburgVeel professionals willen graag een model om op een snelle, leuke en overzichtelijke manier nieuwe gebiedsontwikkelingsprojecten financieel door te...

HalfwegDe gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft de Taskforce Ruimtewinst (TFR) van de provincie Noord-Holland benaderd voor advies bij de...

Bloemendalerpolder Planeconomisch adviseren bij de planvorming voor de integrale gebiedsontwikkeling van de Bloemendalerpolder. Dit heeft geresulteerd in een...

Haarlemmermeer - Zuidrand HoofddorpDoor de hedendaagse versnippering van het grondbezit tussen vele private en publieke partijen, heeft een gemeente tegenwoordig bijna in elk (middel...

Anterieure overeenkomst OosterwoldPlanmaat adviseert Staatsbosbeheer over diverse vragen en twijfels die zij heeft omtrent het aangaan van een anterieure overeenkomst voor...

Bloemendaal aan Zee: ontwikkelingsvisieBloemendaal aan Zee is voor veel mensen een populaire strandbestemming. Als het mooi weer is, komen velen van heinde en verre om van de zon, het...

Almere SchaalsprongDe vraag was een rekenmodel te ontwikkelen ter begeleiding en sturing van de ruimtelijke visie voor het gebied Almere Pampus en het IJmeer, als opstap...

Nieuwkoop risicoanalysesIn gebiedsontwikkeling gaat veel geld om, vaak een veelvoud van de reguliere gemeentelijke begroting. Door de lange looptijd, inspraak en...

Financiële aansturing Hardinxveld-GiessendamDe gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft aangegeven dat er een breed gedragen behoefte is aan een verbetering van de financiële aansturing en...

Haagse MarktPlanmaat heeft een model gemaakt die de toedeling van kramen aan markthouders ondersteund.

Vliegbasis SoesterbergLeveren van financieel advies gedurende het proces van concept naar definitief Ruimtelijk plan voor het gebied Vliegbasis Soesterberg. Waar tot voor...

Delft - SpoorzoneIn 2009 is begonnen met het ondergronds brengen van de treinsporen in Delft. Na de realisatie van de spoortunnel komt er een gebied boven en direct...

Almere Pampus Hoe kan Almere Pampus een aantrekkelijke wijk worden als de OV-hoofdontsluiting via de Hollandse Brug wordt geleid? Planmaat heeft hierin geadviseerd.

Amersfoort VernieuwtAmersfoort Vernieuwt is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Amersfoort met onder andere woningcorporatie De Alliantie. Doelstelling bij...

Klooster Nazareth in GemertHet klooster Nazareth is een bekend gebouw in Gemert. Dit komt niet alleen door de locatie in het centrum, maar ook doordat veel inwoners naar school...

Bedrijventerrein OvervechtOm nieuwe private ontwikkelingen in bedrijventerrein Overvecht in Utrecht te stimuleren, is een plan gemaakt om de openbare ruimte op te waarderen....

Almere Pampus geoptimaliseerdEind 2012 wil de minister een besluit nemen over de IJmeerlijn in het kader van de Schaalsprong Almere. In 2011 hebben 3 marktconsortia innovatieve...

Haarlemmermeer: Park 21Het is gebleken dan bewoners van de Randstad een groot tekort ervaren aan recreatiemogelijkheden dicht bij huis. Grote parken moeten in de toekomst in...

Heerhugowaard: De Vork

Hosper BV heeft een offerte uitgebracht voor het ontwerp van een stedenbouwkundig plan voor het bedrijventerrein De Vork in Heerhugowaard. De Vork...

Harenkarspel structuurvisie

Planmaat is gevraagd om de financiële consequenties van de structuurvisie in beeld te brengen en vervolgens planeconomische ondersteuning te...

Metropolitane landschappenIn de structuurvisie "Randstad 2040" zijn door het Rijk drie zoekgebieden in de Zuidvleugel van de Randstad benoemd die in aanmerking komen...

Delft - Delphia systeem

Het grondbedrijf van de gemeente Delft gebruikte tot medio 2008 een eigen grondexploitatiesysteem voor het beheren van de...

Delft - Standaard exploitatieplan

De gemeente Delft is na de invoering van de Wro (wet ruimtelijke ordening) medio 2008 erg actief geweest om haar processen en procedures te...

Amsterdam - OverhoeksDe vraag was inzicht te verschaffen in de uitvoerbaarheid van de fasering voor de transformatie van het Shell-terrein tot een toplocatie voor wonen en...

Scherpenzeel Plan ZuidPlanmaat is gevraagd door de gemeente Scherpenzeel om planeconomisch advies te leveren bij het proces dat moet resulteren in een kwalitatief...

BraassemerlandBraassemerland is een transformatiegebied in Roelofarendsveen. Het huidige tuinbouwgebied wordt omgezet in een woningbouwlocatie. De transformatie...

Haarlemmermeer planeconomieAdvies en planeconomische begeleiding binnen de gemeentelijke organisatie van onder andere de volgende projecten:

Hoofddorp Centrum...

Delft planeconomie

Het vakteam Vastgoed en dan specifiek het grondbedrijf van de gemeente Delft heeft tot taak om financieel advies te leveren bij...

Veghel CentrumVoor het centrumgebied van de gemeente Veghel heeft Bureau Nieuwe Gracht een masterplan opgesteld, waarin een ambitieus beeld wordt geschetst van hoe...

Zoetermeer - Kwadrant

Zoetermeer is een stad met uitzonderlijke sportaccommodaties zoals Ayers Rock (sportklimmen), SnowWorld, Silverdome (overdekte schaatsbaan) en...

Nieuwkoop Zuidhoek

In de gemeente Nieuwkoop moet een voormalige vuilstort gesaneerd worden. Om dit te kunnen bekostigen wordt de locatie deels ontwikkeld tot...

Nieuwegein structuurvisie

De gemeente Nieuwegein is bezig een structuurvisie op te zetten waarmee inzicht wordt gegeven in het lange termijnperspectief op de gewenste...

Hoofddorp Centrum

De gemeente, ontwikkelaars en eigenaren werken aan de vernieuwing en uitbreiding van het (winkel)centrum in Hoofddorp Centrum....

Ede-Oost

De vraag was om voor de gemeente Ede een strategisch model te ontwikkelen ter voorbereiding op de overleggen met diverse rijksinstanties. Dit met...

Veldhoven - Runport A2In opdracht van APPM Management Consultants voert Planmaat een financiële haalbaarheidsstudie uit voor de herstructurering van het...

Krimpen Stormpolder

Planmaat is gevraagd om voor het stedenbouwkundige proces voor de herstructurering van de Stormpolder een rekenschema te ontwikkelen waarmee...

Amsterdam - Amstel III

Het gebied Amstel III, de op één locatie na grootste werklocatie van Amsterdam, kampt met structurele leegstand. De gemeente...

Krimpen Centrum

Aan bureau Palmbout is gevraagd een stedenbouwkundige visie voor het centrum van Krimpen aan den IJssel te ontwikkelen. Planmaat heeft het...

Rottezoom Recreatiegebied

De gemeente Lansingerland, de Provincie Zuid-Holland en recreatieschap Rottemeren hebben een samenwerkings- overeenkomst gesloten...

Haarlemmermeer Logboek

Er is behoefte aan een geautomatiseerd logboek om mutaties in de grondexploitaties van de diverse lopende projecten bij de gemeente Haarlemmermeer...

Raalte - Franciscushof

De financiële planbegeleiding tijdens de planvorming voor de herontwikkeling van het voormalige terrein van de psychiatrische inrichting...

Hardinxveld-Giessendam: GiessenschoolNabij het station Hardinxveld-Giessendam was recentelijk de Giessenschool gehuisvest. Na de verhuizing van de school is de locatie vrijgekomen voor...

Hardinxveld-Giessendam: KWSDe huisvesting van de Koningin Wilhelmina School (KWS) voldoet niet meer aan de huidige eisen. Uit onderzoek blijkt dat een verbouwing van het huidige...

Halfweg - Sugar City

De vraag van de klant: vergroot het inzicht in de financiële haalbaarheid van het conceptuele stedenbouwkundig plan als input voor de...

Haarlem - Schipholweg

De Schipholweg is een van de belangrijkste toegangswegen van Haarlem. De weg is congestiegevoelig en heeft een belangrijke invloed op het...

Krimpen doorbelastingsplanIn het kader van de nieuwe Grondexploitatiewet is Planmaat gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken of en hoe deze wet toegepast kan worden bij de...

Den Haag planeconomieLijn 11 Zone
De herstructurering van het binnenstedelijk gebied rond lijn 11 in Den Haag is complex. Zowel binnen als buitenplans moet...

Amstelveen grondexploitatiesDiverse grondexploitaties binnen de gemeente Amstelveen zijn getoetst op het geprognoticeerde resultaat. Dit heeft geresulteerd in een analyse per...

Amsterdam - Staalmanpleinbuurt

Afgelopen jaren heeft De Alliantie met het stadsdeel Slotervaart, de bewoners en ontwerpbureau Palmbout gezocht naar mogelijkheden voor de...

Haarlem - Wijkpark Delftwijk

Planmaat is gevraagd het ontwerpproces te begeleiden voor het wijkpark in de herstructureringswijk Delftwijk, zodanig dat continu zicht is op de...

Mooiland / Vitalis rekenmodel

De opdracht was een rekenmodel te ontwikkelen waarmee de corporatie zelfstandig dynamische grond- en vastgoedexploitaties kan maken voor (integrale...

Hoogkarspel Centrum ontwikkelingIn een proces van rekenen en tekenen is de herstructurering van het centrum van Hoogkarspel bekeken op financiële haalbaarheid van de te voeren...

Overijssel Vechtcorridor

Voor de verkenning die Okra Landschaps-architecten heeft uitgevoerd, heeft Planmaat in een proces van schetsend rekenen, die verkenning gevoed met...

Amsterdam Zuidas - Beethoven

Planmaat is gevraagd om een 'draaiboek' te leveren waarbij de integrale tijdsplanning van het bouwproces voor woon-werklocatie Beethoven...

Haarlem - Slachthuisterrein

De vraag was een haalbaarheidsstudie te maken voor het plangebied op basis van een ontwerp van Soeters van Eldonk Architecten.


Bij dit...

Zaanstad planeconomie

In opdracht van de gemeente Zaanstad voert Planmaat met enige regelmaat financiële planbegeleiding uit. De betreffende...

Amsterdam - Nieuwendam-NoordPlanmaat is gevraagd de programmatische en financiële consequenties te inventariseren van de gewijzigde huizenmarkt voor de...

Middelburg - Ramsburg

De verlenging van de N57 is aanleiding om aan de oostzijde van Middelburg een nieuwe stadsentree te maken en daarin een eventuele herstructurering...

Vlissingen planeconomie

Het opzetten van grondexploitatieboekjes voor de gemeente Vlissingen, waarin de financiële staat van de projecten wordt onderbouwd door...

Krimpen - Middenwetering

"Geef het financiële perspectief van een mogelijke herstructurering aan de Middenwetering in Krimpen aan den IJssel".

Woonwaard...

Leiden-Noord

Financiële planbegeleiding van de speerpunten van het Wijkontwikkelings-
plan Leiden-Noord. Het betreft de locaties EWR+,...

Amsterdam - Slotervaart en GeuzenveldDe vraag was een rekenmodel te ontwikkelen waarmee op eenvoudige wijze ruimtelijke inrichtingsvarianten kunnen worden opgesteld en getoetst.Weesp - Hogeweij

Planmaat is gevraagd actieve planeconomische en financiële ondersteuning te leveren bij het realiseren van een haalbaar stedenbouwkundig...

Leiden - Sleutels, van Zijl en VlietDe vraag was inzicht te verschaffen in de (globale) financiële gevolgen van herstructurering voor de betrokken corporaties en voor de gemeente....

Emmen - Angelslo

Actieve planeconomische en financiële ondersteuning bij het tot stand brengen van een haalbaar stedenbouwkundig ontwerp voor de...

Woningbouwlocaties HeusdenDe afgelopen jaren heeft Planmaat, in de vorm van Steffen Duerink, invulling gegeven aan de functie van planeconoom binnen het projectbureau kleine...

Overbetuwe planeconomische adviseringVoor de gemeente Overbetuwe verzorgt Planmaat de planeconomische advisering voor de projecten Elst Centraal en Spoorzone.

Driebergen-Zeist Stationsomgeving

Door stedenbouwkundig bureau Must is een verkenning gemaakt naar de mogelijkheden rond het station van Driebergen-Zeist. Planmaat heeft een...

Wageningen - Ruggengraat

Reken globaal de kosten door van de aanleg van de Ruggengraat, de nieuwe belangrijkste vervoersas voor Wageningen, waarbij rekening wordt gehouden...

Amsterdam - NDSM-werf

Bij het opstellen van het concept strategiebesluit voor de NDSM werf Oost is volgens het principe van "

Muiden - KNSF-terrein

Bepaling van de residuele grondwaarde van diverse woningbouwscenarios voor het KNSF-terrein te Muiden.Amsterdam - Willy Sluiter

Willy Sluiter is een van de gebieden die deel uitmaken van de herstructurering van de Westelijke Tuinsteden te Amsterdam. Dit wordt het eerste...

Zaltbommel Waluwe II

Voor enkele inrichtingsvarianten voor de Waluwe II hebben we tijdens diverse werksessies de financiele consequenties doorgerekend.Krimpen Scheepswerf v Duyvendijk

"Ontwikkel een rekenmodel waarmee de mogelijkheden voor herontwikkeling van de scheepswerf van Van Duijvendijk te Krimpen inzichtelijk worden...

Schiedam Stationsgebied

Visualiseer het faseringsplan voor het stationsgebied teneinde de geplande bouwactiviteiten en veranderingen voor buurtbewoners inzichtelijk te...

Nieuwveen - Hazeweg

Voor de gebiedsontwikkeling aan de Hazeweg in Nieuwveen hebben we een haalbaarheidsstudie verricht.Breda - Amphia Ziekenhuis

Planmaat heeft een second opinion uitgevoerd op een door een makelaar opgestelde grondwaardeberekening voor de herontwikkeling van het terrein van...

Muiden Irenestraat

Opstellen van een grondexploitatie ter ondersteuning van de besluitvorming over een eventuele integrale gebiedsontwikkeling voor...

Haarlemmermeer Ingenieursbureau

De benodigde capaciteit voor een ingenieursbureau voor gemeente Haarlemmermeer is bepaald zodat vervolgens kan worden afgewogen of het vanuit...

Gouda - Gereformeerde Kerk

Advies aan de Gereformeerde Gemeente Gouda voor onderhandeling met een projectontwikkelaar over de grondwaarde van een kerk.Model Park BleizoOntwikkeling van flexibel rekeninstrument, gericht op financiële advisering bij ontwikkeling van Park Bleizo.

Om terug naar boven te gaan, klik hier.