Opleidingen Bestuursacademie Nederland

Door de Bestuursacademie worden trainingen en cursussen verzorgd voor het aspect locatie ontwikkelingen. De adviseur locatie ontwikkelingen is de schakel binnen (overheids)organisaties tussen de diverse disciplines.

De beoordeling van de financieel economische haalbaarheid van ontwikkelingen wordt gevormd door de grondexploitatieberekening. De functies krijgen een plaats en de samenhang tussen procesonderdelen als pakket binnen de planning krijgt gestalte. Dit vereist van de adviseur de nodige expertise en kennis. Tijdens de trainingen wordt deze kennis en kunde aan de hand van diverse casussen verbreed en verdiept.
Locatie ontwikkeling kent dus een breed spectrum aan onderdelen in een steeds veranderende samenhang.

Door Planmaat in nauwe samenwerking met Hans Waltman (Waltman Advies B.V.) worden trainingen op dit vlak verzorgd. De plananalyse, feitenbeoordelingen en rekenkundige technieken worden met name door Planmaat verzorgd waarbij geput wordt uit een grote ervaringsdiversiteit. De trainingen worden zowel op het niveau van junior als senior verzorgd.
Het optimaliseren is een belangrijk instrument om de invloed van de vaak lange ontwikkelingstrajecten te kunnen gebruiken en waarderen. Ook hier biedt Planmaat inzicht in (on)mogelijkheden en instrumenten.

Door Hans worden de onderdelen onderhandelen, verwervingsstrategie en ruimtelijke wetgeving verzorgd.

Een solide samenwerking met een zo volledig mogelijk en actueel beeld wat de basis vormt voor de kwaliteit en dagelijkse bruikbaarheid van de kennis en vaardigheden uit de trainingen.


Opdrachtgever: Bestuursacademie Nederland

Looptijd: 2014 - heden

Terug naar projectenoverzicht